Jaunumi

 

BDO Law apmāca SIA “A Medical” darbiniekus konkurences tiesību jautājumos

05.02.2018

BDO Law juristi sniedza apmācības kursu SIA “A Medical” darbiniekiem par aktuālajiem konkurences tiesību jautājumiem. Šāda veida apmācības ļauj uzņēmumam drošāk funkcionēt un efektīvāk konkurēt savā biznesa vidē.

 


Lasīt vairāk

SIA “A Medical” ir multifunkcionāls uzņēmums, kas darbojas medicīnas preču, iekārtu, industriālo un drošības risinājumu tirdzniecību, uzstādīšanu un apkalpošanu, kā arī ar medicīnas iestāžu un nodaļu projektēšanu un renovāciju.


AizvērtBDO Law konsultē HUNLAND BALTICS darba tiesību jautājumos un īpašumtiesību pārkāpumu jomā

05.02.2018

Zvērinātu advokātu biroja BDO Law juristi konsultēja klientu- HUNLAND BALTICS, kas ir starptautiskā tīkla Hunland pārstāvis- viens no lielākajiem lopu un gaļas vairumtirgotājiem, importētājiem/eksportētājiem pasaulē, darba tiesību jautājumos, kā arī saistībā ar īpašumtiesību pārkāpumiem no trešo personu puses, ko veiksmīgi atrisināja.

 


Lasīt vairāk

Konsultāciju ietvaros, BDO Law vecākais jurists Kaspars Freimanis izstrādāja Klientam vajadzībām un interesēm (tailor-made) atbilstošu darba tiesisko attiecību modeli starp Hunland un tās pārstāvjiem, kas tika ieviests dzīvē. Savukārt BDO Law vecākais jurists Artūrs Surmovičš palīdzēja novērst Hunland Baltic īpašuma prettiesisku aizskaršanu un apdraudējumu no iepriekšējā nekustamā īpašnieka puses. Sakarā ar to, ka tiesību aizskārums bija pēkšņs, steidzami bija jāreaģē ar īpaši pārdomātu rīcību no advokātu biroja BDO Law juristu puses.


AizvērtBDO Law sniedza konkurences tiesību apmācības kursus klientam Rīgā, Tallinā un Viļņā

05.02.2018

Zvērinātu advokātu biroja BDO Law juristi sniedza konkurences tiesību apmācības kursus klienta uzņēmuma darbiniekiem Rīgā, Tallinā, Viļņā, lai nodrošinātu klientam zināšanas konkurences jautājumos veiksmīgākai un drošai darbībai savā biznesa vidē.

 


Lasīt vairāk

Klients ir starptautisks daudznozaru multifunkcionāls uzņēmums ar vairāk nekā 125 gadus vecu vēsturi, kas saistīts ar nākotnes tehnoloģijām un izgudrojumiem.

 


AizvērtBDO Law konsultē tiešsaistes maksājumu apstrādes pakalpojumu sniedzēju uzņēmuma pārdošanas darījumā

19.01.2018

Zvērinātu advokātu biroja BDO Law M&A komanda sniedza sarežģītus juridiskos pakalpojumus tiešsaistes maksājumu apstrādes pakalpojumu sniedzējam- pārdevējam, uzņēmuma pārdošanas darījumā. M&A komanda sagatavoja visu saistīto dokumentu paketi un pārdeva akcijas vairāk nekā pusmiljons ASV dolāru vērtībā. Papildus tam, veda darījuma pārrunas ar otru pusi un dokumentu saskaņošanu, kā arī kontrolēja darījumu izpildi.

 


Lasīt vairāk

Viss process ilga apmēram sešus mēnešus, kas ir īss laika posms šādam liela mēroga projektam, ņemot vērā pastāvošās abu pušu nesaskaņas. Darījums bija ātrs un veiksmīgs, un tas pierāda biroja M&A komandas augsto kvalifikāciju un praktiskās prasmes, lai veiktu komplicētus uzņēmuma pirkšanas-pārdošanas darījumus.

Klientu konsultēja BDO Law vadošā partnere, zvērināta advokāte Vita Liberte un vecākais jurists Kaspars Fremanis.


AizvērtKonkurences padome izbeigusi lietu par iespējamu nelikumīgu vienošanos starp uzņēmumiem Rīgas satiksme, Pilsētas līnijas un JCDecaux Latvija

10.10.2017

2017. gada oktobrī Konkurences padome izbeidza iespējamo pārkāpuma lietu, kura tika ierosināta 2015. gadā pēc SIA “Clear Channel Latvia” iesnieguma Konkurences padomei. Iesniegumā sniegtā informācija liecināja par iespējamu aizliegtu vienošanos starp SIA “Rīgas satiksme”, SIA “Pilsētas līnijas” un SIA “JCDecaux Latvija”, kas satur nekonkurēšanas un ekskluzīvas piegādes noteikumus. Konkurences padome, lai veiktu apstākļu noskaidrošanu un no uzņēmumiem iegūtu papildu informāciju, ierosināja pārbaudes lietu par iespējamo aizliegto vienošanos.


Lasīt vairāk

Konkrētajā lietā ZAB “BDO Law” sagatavoja rakstveida apņemšanos, kurā SIA “Rīgas satiksme” un citi lietā iesaistītie uzņēmumi pauda gatavību mainīt konkrētos līguma punktus un turpmāk ievērot citus nosacījumus, tādējādi novēršot iespējamo pārkāpumu. Konkurences padome ZAB “BDO Law” iesniegtās apņemšanās akceptēja, jo tādējādi tiek novērsti iestādes identificētie konkurences ierobežojumi. Būtiski norādīt, ka apņemšanās risina konkurences problēmas, kas saistītas ar aizliegto vienošanos risku novēršanu.


Aizvērt


Ielādēt vairāk