Jaunumi

 

BDO Law veiksmīgi pārstāvēja ALTUM tiesvedības procesā

12.10.2018

BDO Law veiksmīgi pārstāvēja ALTUM tiesvedības procesā


BDO Law pārstāvēja klientu – attīstības finanšu institūciju ALTUM lietā pret uzņēmēju, kurš iesniedza tiesā prasību pret klientu par nepatiesu, godu un cieņu aizskarošu ziņu sniegšanu. Pēc pusotra gada ilga tiesvedības procesa, sākot no pirmās un beidzot ar kasācijas instanci, BDO Law juristiem ir izdevies panākt ALTUM uzvaru. Augstākā tiesa ir noraidījusi prasītāja kasācijas sūdzību.

 


Lasīt vairāk

Iesaistītās personas: BDO Law partnere Vita Liberte un juriste Kristiāna Viļuma.


AizvērtBDO Law palīdzēja Patentes Talgo S.L.U. elektrovilcienu iepirkuma finanšu un tehnisko piedāvājumu sagatavošanā un iesniegšanā

12.10.2018

BDO Law palīdzēja Patentes Talgo S.L.U. elektrovilcienu iepirkuma finanšu un tehnisko piedāvājumu sagatavošanā un iesniegšanā


BDO Law palīdzēja klientam Patentes Talgo S.L.U., Spānijas vilcienu ražotājam, sagatavot un iesniegt finanšu un tehnisko piedāvājumu AS “Pasažieru vilciens” elektrovilcienu iepirkumam, kā arī sagatavot piegādes līgumu starp klientu un tā sadarbības partneri.

Sakarā ar cita iepirkuma dalībnieka iesniegto sūdzību par Talgo iepirkuma procesa pārkāpumiem un kvalifikācijas neatbilstību, BDO Law pārstāvēja klientu arī Iepirkumu uzraudzības birojā un panāca klienta atzīšanu par atbilstošu un kvalificētu iepirkuma konkursa dalībnieku. 


Lasīt vairāk

Darījumā iesaistītās personas: BDO partnere Vita Liberte, vecākais jurists Artūrs Surmovičs, juristu palīdze Sintija Platā.


AizvērtBDO Law palīdzēja Biznesa augstskolai Turība 100% kapitāldaļu pārdošanā

12.10.2018

BDO Law palīdzēja Biznesa augstskolai Turība 100% kapitāldaļu pārdošanā


Zvērinātu advokātu birojs BDO Law palīdzēja klientam - Biznesa augstskolai Turība 100% kapitāldaļu pārdošanā augstskolas Attīstības padomes priekšsēdētājam un LTRK prezidentam Aigaram Rostovskim.

BDO Law juristi veda pārrunas ar kapitāldaļu pircēju, sagatavoja līgumus un transakcijas pavadošos dokumentus. 

 


Lasīt vairāk

BDO Law darījumā iesaistītā komanda: BDO Law partneri - Jānis Zelmenis un Vita Liberte, vecākais jurists Kaspars Freimanis.

Par darījumu medijos: BA Turības kapitāldaļu pārdošana

 


AizvērtBDO Law palīdz klientam tiesā piedzīt parādu par remontdarbu veikšanu

27.06.2018

BDO Law palīdz klientam tiesā piedzīt parādu par remontdarbu veikšanu


Šī gada maijā noslēdzās tiesas prāva, kurā ventilācijas un kondicionēšanas sistēmu uzņēmums “Akers VKS” vērsās pret atpūtas kompleksa “Vernisāža” attīstītāju SIA “Euro Luxe Trading Latvia” par nesamaksātām saistībām par būvdarbu veikšanu. Rezultātā “Akers VKS” piedzina parāda summu, apķīlājot atbildētāja bankas kontus, un pēc mazāk nekā trīs gadu tiesvedības, kas ir salīdzinoši īss periods šādai tiesvedībai, prasītājs jau saņēma samaksu par darbiem savā bankas kontā.


Lasīt vairāk

Ventilācijas un kondicionēšanas sistēmu uzņēmums “Akers VKS” bija veicis darbus atpūtas kompleksā “Vernisāža”. Darbi bija pieņemti ekspluatācijā, bet pēdējie maksājumi par darbiem netika saņemti un “Vernisāžas” attīstītāji izvirzīja visdažādākās pretenzijas, lai vilcinātu samaksu. Prasītāja pārstāvis, advokātu birojs BDO Law norāda, ka parāda piedziņas lietu apgrūtinājis apstāklis, ka atpūtas kompleksa “Vernisāža” ēka juridiski piederēja Karību jūras salā Angiljā reģistrētai kompānijai, kura to izīrēja attīstītājam SIA “Euro Luxe Trading Latvia”, ar kuru faktiski tika slēgti visi būvniecības līgumi.

Latvijā un citur pasaulē nereti tiek izmantota šāda pieeja, nodalot uzņēmumu, kuram pieder aktīvi, no uzņēmuma, kurš uzņemas atbildību par saistībām. Tādā veidā var tikt nopietni apdraudēta piedziņa, spēkā stājoties spriedumam. Atpūtas kompleksa “Vernisāža” būvniecības darbos bija iesaistīti arī citi būvnieki, kuri darbu pasūtītājam izvirzīja pretenzijas par samaksu, tomēr vienīgi “Akers VKS” izvēlējās par savām tiesībām cīnīties tiesā.

Salīdzinoši ātrajai un efektīvajai tiesvedībai šajā lietā bija jāpieiet radoši, kā arī jāizmanto atbalsts no mūsu starptautiskā tīkla dalībfirmām. Tas nodrošināja ātras informācijas iegūšanu globālā mērogā, kā arī ļāva operatīvi savākt pierādījumus, paredzēt pretējās puses procesuālos manevrus,” komentē “BDO Law” advokāts Rihards Niedra.

“AKERS VKS” organizēja darbus un samaksu pareizi, sadalot tos pa daļām, tomēr šajā gadījumā tas nebija pietiekami, un samaksu par pēdējiem posmiem nācās piedzīt tiesā. Iesakām arī citiem uzņēmumiem sekot šim piemēram, sadalot darbus un rēķinus, bet vajadzības gadījumā rīkoties drosmīgi un aizstāvēt sevi tiesā, lai piedzītu samaksu par godīgi paveiktajiem darbiem un sniegtajiem pakalpojumiem,” piebilst Rihards Niedra.


AizvērtBDO Law ieguva līgumslēgšanas tiesības VAS

18.06.2018

Zvērinātu advokātu birojs "BDO Law" (Birojs) ieguva līgumslēgšanas tiesības VAS "Valsts nekustamie īpašumi" (VNĪ) rīkotajā iepirkumā "Nomas līgumu audits", kura mērķis bija veikt VNĪ slēgto nomas līgumu atbilstības juridisko izpēti normatīvo aktu prasībām.


Lasīt vairāk

Darījuma ietvaros birojs izstrādāja audita veikšanas metodiku, kā arī veica gandrīz 900 nomas līgumu padziļināto juridisko izpēti atbilstoši tehniskās specifikācijas un metodikas prasībām. Pakalpojuma rezultātā VNĪ ieguva vispusīgu apskatu par noslēgtajiem nomas līgumiem, to atbilstību normatīvo aktu prasībām, kā arī datu tabulu, kas kalpos par pamatu turpmākai nomas līgumu vadības procesa uzlabošanai un pilnveidošanai.


Aizvērt


Ielādēt vairāk