Jaunumi

 

BDO Law palīdz klientam tiesā piedzīt parādu par remontdarbu veikšanu

27.06.2018

BDO Law palīdz klientam tiesā piedzīt parādu par remontdarbu veikšanu


Šī gada maijā noslēdzās tiesas prāva, kurā ventilācijas un kondicionēšanas sistēmu uzņēmums “Akers VKS” vērsās pret atpūtas kompleksa “Vernisāža” attīstītāju SIA “Euro Luxe Trading Latvia” par nesamaksātām saistībām par būvdarbu veikšanu. Rezultātā “Akers VKS” piedzina parāda summu, apķīlājot atbildētāja bankas kontus, un pēc mazāk nekā trīs gadu tiesvedības, kas ir salīdzinoši īss periods šādai tiesvedībai, prasītājs jau saņēma samaksu par darbiem savā bankas kontā.


Lasīt vairāk

Ventilācijas un kondicionēšanas sistēmu uzņēmums “Akers VKS” bija veicis darbus atpūtas kompleksā “Vernisāža”. Darbi bija pieņemti ekspluatācijā, bet pēdējie maksājumi par darbiem netika saņemti un “Vernisāžas” attīstītāji izvirzīja visdažādākās pretenzijas, lai vilcinātu samaksu. Prasītāja pārstāvis, advokātu birojs BDO Law norāda, ka parāda piedziņas lietu apgrūtinājis apstāklis, ka atpūtas kompleksa “Vernisāža” ēka juridiski piederēja Karību jūras salā Angiljā reģistrētai kompānijai, kura to izīrēja attīstītājam SIA “Euro Luxe Trading Latvia”, ar kuru faktiski tika slēgti visi būvniecības līgumi.

Latvijā un citur pasaulē nereti tiek izmantota šāda pieeja, nodalot uzņēmumu, kuram pieder aktīvi, no uzņēmuma, kurš uzņemas atbildību par saistībām. Tādā veidā var tikt nopietni apdraudēta piedziņa, spēkā stājoties spriedumam. Atpūtas kompleksa “Vernisāža” būvniecības darbos bija iesaistīti arī citi būvnieki, kuri darbu pasūtītājam izvirzīja pretenzijas par samaksu, tomēr vienīgi “Akers VKS” izvēlējās par savām tiesībām cīnīties tiesā.

Salīdzinoši ātrajai un efektīvajai tiesvedībai šajā lietā bija jāpieiet radoši, kā arī jāizmanto atbalsts no mūsu starptautiskā tīkla dalībfirmām. Tas nodrošināja ātras informācijas iegūšanu globālā mērogā, kā arī ļāva operatīvi savākt pierādījumus, paredzēt pretējās puses procesuālos manevrus,” komentē “BDO Law” advokāts Rihards Niedra.

“AKERS VKS” organizēja darbus un samaksu pareizi, sadalot tos pa daļām, tomēr šajā gadījumā tas nebija pietiekami, un samaksu par pēdējiem posmiem nācās piedzīt tiesā. Iesakām arī citiem uzņēmumiem sekot šim piemēram, sadalot darbus un rēķinus, bet vajadzības gadījumā rīkoties drosmīgi un aizstāvēt sevi tiesā, lai piedzītu samaksu par godīgi paveiktajiem darbiem un sniegtajiem pakalpojumiem,” piebilst Rihards Niedra.


AizvērtBDO Law ieguva līgumslēgšanas tiesības VAS

18.06.2018

Zvērinātu advokātu birojs "BDO Law" (Birojs) ieguva līgumslēgšanas tiesības VAS "Valsts nekustamie īpašumi" (VNĪ) rīkotajā iepirkumā "Nomas līgumu audits", kura mērķis bija veikt VNĪ slēgto nomas līgumu atbilstības juridisko izpēti normatīvo aktu prasībām.


Lasīt vairāk

Darījuma ietvaros birojs izstrādāja audita veikšanas metodiku, kā arī veica gandrīz 900 nomas līgumu padziļināto juridisko izpēti atbilstoši tehniskās specifikācijas un metodikas prasībām. Pakalpojuma rezultātā VNĪ ieguva vispusīgu apskatu par noslēgtajiem nomas līgumiem, to atbilstību normatīvo aktu prasībām, kā arī datu tabulu, kas kalpos par pamatu turpmākai nomas līgumu vadības procesa uzlabošanai un pilnveidošanai.


AizvērtBDO Law apmāca SIA “A Medical” darbiniekus konkurences tiesību jautājumos

05.02.2018

BDO Law juristi sniedza apmācības kursu SIA “A Medical” darbiniekiem par aktuālajiem konkurences tiesību jautājumiem. Šāda veida apmācības ļauj uzņēmumam drošāk funkcionēt un efektīvāk konkurēt savā biznesa vidē.

 


Lasīt vairāk

SIA “A Medical” ir multifunkcionāls uzņēmums, kas darbojas medicīnas preču, iekārtu, industriālo un drošības risinājumu tirdzniecību, uzstādīšanu un apkalpošanu, kā arī ar medicīnas iestāžu un nodaļu projektēšanu un renovāciju.


AizvērtBDO Law konsultē HUNLAND BALTICS darba tiesību jautājumos un īpašumtiesību pārkāpumu jomā

05.02.2018

Zvērinātu advokātu biroja BDO Law juristi konsultēja klientu- HUNLAND BALTICS, kas ir starptautiskā tīkla Hunland pārstāvis- viens no lielākajiem lopu un gaļas vairumtirgotājiem, importētājiem/eksportētājiem pasaulē, darba tiesību jautājumos, kā arī saistībā ar īpašumtiesību pārkāpumiem no trešo personu puses, ko veiksmīgi atrisināja.

 


Lasīt vairāk

Konsultāciju ietvaros, BDO Law vecākais jurists Kaspars Freimanis izstrādāja Klientam vajadzībām un interesēm (tailor-made) atbilstošu darba tiesisko attiecību modeli starp Hunland un tās pārstāvjiem, kas tika ieviests dzīvē. Savukārt BDO Law vecākais jurists Artūrs Surmovičš palīdzēja novērst Hunland Baltic īpašuma prettiesisku aizskaršanu un apdraudējumu no iepriekšējā nekustamā īpašnieka puses. Sakarā ar to, ka tiesību aizskārums bija pēkšņs, steidzami bija jāreaģē ar īpaši pārdomātu rīcību no advokātu biroja BDO Law juristu puses.


AizvērtBDO Law sniedza konkurences tiesību apmācības kursus klientam Rīgā, Tallinā un Viļņā

05.02.2018

Zvērinātu advokātu biroja BDO Law juristi sniedza konkurences tiesību apmācības kursus klienta uzņēmuma darbiniekiem Rīgā, Tallinā, Viļņā, lai nodrošinātu klientam zināšanas konkurences jautājumos veiksmīgākai un drošai darbībai savā biznesa vidē.

 


Lasīt vairāk

Klients ir starptautisks daudznozaru multifunkcionāls uzņēmums ar vairāk nekā 125 gadus vecu vēsturi, kas saistīts ar nākotnes tehnoloģijām un izgudrojumiem.

 


Aizvērt


Ielādēt vairāk