Redzēt plašāk

Lielo bildi vislabāk var ieraudzīt komandā, kur apvienotas dažādas pieredzes,

tāpēc BDO Law komanda jums piedāvā integrētas juridiskās, finanšu un nodokļu kompetences. 
Vita Liberte, LL.M.
Vadošā partnere, zvērināta advokāte
arrow_down arrow_down Vita Liberte

Vita Liberte ir zvērināta advokāte, kas teicami pārzina nodokļu plānošanu vietējā un starptautiskā līmenī.

Vitas profesionālā pieredze ir saistīta ar darba strīdu risināšanu, konsultēšanu par līgumu un citu darba tiesības regulējošo dokumentu izstrādi, klienta interešu pārstāvību pirmās instances, apelācijas un kasācijas instances tiesās, kā arī valsts un pašvaldību iestādēs. Darba strīda ietvaros pārstāvējusi klienta intereses Eiropas Savienības tiesā. Vadījusi grāmatas Darba likums ar komentāriem darba grupu, izdevums tapis sadarbībā ar Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Vita regulāri uzstājas dažādās vietējā un starptautiskā mēroga konferencēs, sniedzot referātus par aktuāliem likumdošanas jautājumiem.

Vitas interešu lokā ietilpst privātā un publiskā partnerība – Vita ir Latvijas Publiskās un privātās partnerības asociācijas (PPPA) dibinātāja. Sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru, organizējusi un vadījusi konferences un seminārus, kā arī lasījusi lekcijas par tiesību normu piemērošanu un aktualitātēm likumdošanā.

Pirms BDO Zelmenis&Liberte dibināšanas Vitas karjera bija saistīta ar divām starptautiska līmeņa auditorfirmām - Pricewaterhouse Coopers Ņujorkas biroju un Deloitte Latvia.

Vita ieguvusi maģistra grādu starptautiskajās tiesībās prestižajā Ņujorkas Universitātē un ir aktīva Amerikas advokātu asociācijas biedre.

PROFESIONĀLĀ PIEREDZE

Kopš 2007

 

ZAB BDO LAW, partnere

2001-2007

SIA Deloitte Latvia, vecākā menedžere

1999-2001 PricewaterhouseCoopers, Ņujorkas birojs, vecākā konsultante
1996-1998 PricewaterhouseCoopers, juridiskā konsultante

IZGLĪTĪBA

1998-1999

 

Ņujorkas Universitāte, maģistra grāds starptautiskajās tiesībās

1993-1998 Latvijas Universitāte, bakalaura grāds tiesību zinātnē
DALĪBA ORGANIZĀCIJĀS Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija
Latvijas Nodokļu konsultantu asociācija
Publiskās un privātās partnerības asociācija
Starptautiskā Fiskālā asociācija (International Fiscal Association)

VALODU PRASME

Latviešu
Krievu
Angļu

Jānis Zelmenis, LL.M.
Partneris, zvērināts advokāts
arrow_down arrow_down Jānis Zelmenis

Jānis Zelmenis ir zvērināts advokāts ar vairāk nekā 20 gadu pieredzi, konsultējot plašu klientu loku vietējos un pārrobežu darījumos.

Jāņa galvenā specializācija ir uzņēmumu iegādes un komerctiesību jautājumi. Viņš ir viens no Latvijas biznesa medijos visvairāk citētajiem ekspertiem nodokļu, uzņēmumu apvienošanas, iegādes un reorganizācijas jautājumos, kurš lieliski pārzina gan vietējo, gan starptautisko likumdošanu. Pirms sava biroja, BDO Zelmenis & Liberte, dibināšanas Jānis profesionālo pieredzi guvis, ieņemot dažāda līmeņa pozīcijas starptautisko auditorkompāniju PricewaterhouseCoopers, Deloitte & Touche birojos.

Jāņa pieredzē ir ilggadēja sadarbība ar Latvijas komercbankām, sniedzot konsultācijas par nodokļu jautājumiem, sarežģītiem apvienošanās un iegādes darījumiem un to strukturēšanu. Kā nodokļu eksperts piedalījies arī likuma par noziedzīgi iegūto naudas līdzekļu legalizācijas novēršanu izstrādē.

Līdztekus jurista kvalifikācijai Jānim ir diplomātiskā darba pieredze – kopš 2006. gada viņš ir Maltas goda konsuls Latvijā. Iepriekš strādājis Latvijas vēstniecībā Krievijā. Jānis regulāri uzstājas dažādās starptautiskās konferencēs un semināros.

PROFESIONĀLĀ PIEREDZE

Kopš 2007

 

ZAB BDO LAW, partneris

Kopš 2006 Maltas Republikas goda konsuls
1998-2007 SIA Deloitte Latvia, partneris, direktors, vecākais menedžeris
1995-1998 PricewaterhouseCoopers, nodokļu jurists

IZGLĪTĪBA

1994-1995

 

Centrāleiropas Universitāte, maģistra grāds starptautiskajās privāttiesībās

1988-1993 Maskavas Starptautisko attiecību institūts, maģistra grāds tiesību zinātnē (LL.M.)
DALĪBA ORGANIZĀCIJĀS Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija
VALODU PRASME

Latviešu
Krievu
Angļu
Zviedru
Portugāļu

Gvido Zemrībo,
Vecākais jurists, padomnieks
arrow_down arrow_down Gvido Zemrībo

Bijis augstākās kvalifikācijas klases tiesnesis. Apbalvots ar Trešās šķiras Triju Zvaigžņu ordeni, piešķirts Trīs Zvaigžņu ordeņa komandiera goda tituls.

Par ilggadēju un nevainojumu darbību tieslietu sistēmā un par ieguldījumu normatīvo aktu pilnveidē Latvijas Zvērinātu advo­kātu padome ir apbalvojusi Gvido ar advokātu Goda zīmi. 

Gvido tika iekļauts Jurista vārds izdotajā grāmatā  "Mūsdienu Latvijas jurists. 151 personība" kā viens no spilgtākajiem pārstāvjiem Latvijas tieslietu sistēmas attīstībā. 

PROFESIONĀLĀ PIEREDZE

Kopš 2007

 

ZAB BDO LAW, vecākais jurists, padomnieks

1999-2010 Latvijas Policijas akadēmija, viesprofesors (Civilprocesa tiesības)
1999-2007 SIA Deloitte Latvia, zvērināts advokāts
1994-1998 Latvijas Republikas vēstnieks Dānijā un Īslandē
1962-1994 Latvijas Univeristāte, profesors (Civilprocesa tiesības, Rietumu valstu salīdzinošās konstitucionālās tiesības)
1990-1994 Latvijas Republikas Augstākā tiesa, priekšsēdētājs
1985-1990 LPSR Augstākā tiesa, priekšsēdētājs
1971-1985 LPSR Augstākās tiesas Civillietu kolēģija, priekšsēdētājs
1962-1971 LPSR Augstākās tiesas Civillietu kolēģija, tiesnesis
1958-1960 Latvijas PSR Ministru Padomes Valsts arbitrāža, arbitrs

IZGLĪTĪBA

1951-1956

 

Latvijas Universitāte, bakalaura grāds tiesību zinātnē

DALĪBA ORGANIZĀCIJĀS Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija
VALODU PRASME

Latviešu
Krievu
Angļu

Baiba Rudevska, Dr.iur.
Vecākā juriste, padomniece
arrow_down arrow_down Baiba Rudevska

PROFESIONĀLĀ PIEREDZE

Kopš 2013

 

ZAB BDO LAW, vecākā juriste, padomniece 

2001-2013 Latvijas Universitāte, Zinātniskais darbs
1999-2001 Valsts ieņēmumu dienests, Rīgas muita, galvenā juriste
1998-1999 LR Tieslietu ministrija, Starptautisko un salīdzinošo tiesību departamenta Eiropas lietu nodaļas vadītāja p.i.
1996-1998 LR Tieslietu ministrija, Tiesu departamenta vecākā referente

IZGLĪTĪBA

2004-2013

 

Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte, Dr.iur.

2000-2004 Latvijas Universitāte, Ekonomikas un vadības fakultāte, Starptautisko attiecību institūts, Mg.iur. summa cum laude
1995-2000 Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte, bakalaurs tiesību zinātnē
VALODU PRASME

Latviešu
Krievu
Angļu
Vācu
Franču


Rihards Niedra, LL.M.
Tiesvedības prakses vadītājs, zvērināta advokāta palīgs
arrow_down arrow_down Rihards Niedra

Rihards specializējas finanšu un banku tiesībās, komerctiesībās, darba tiesībās, vides tiesībās, apdrošināšanā, tiesvedībā un šķīrējtiesas procesos, kā arī nekustamo īpašumu un nodokļu strīdu jomā.

Līdztekus tam Rihards ir bijis ilggadējs lektors Latvijas biznesa koledžā, pasniedzot lekcijas civilprocesuālajās tiesībās, kā arī ir neskaitāmu publikāciju autors tādos izdevumos kā Jurista vārds, Bilances Juridiskie padomi, iFinanses, laikraksts Dienas bizness un citos.

 

PROFESIONĀLĀ PIEREDZE

Kopš 2011

 

ZAB BDO LAW

2010-2013 Latvijas biznesa koledža, lektors
2007-2011 Lindorff Oy Latvijas filiāle, jurists

IZGLĪTĪBA

2008-2010

 

Latvijas Universitāte, maģistra grāds tiesību zinātnē (LL.M.)

2005-2008 Latvijas Universitāte, bakalaura grāds tiesību zinātnē
DALĪBA ORGANIZĀCIJĀS Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija
VALODU PRASME

Latviešu
Krievu
Angļu

Pāvels Tjuševs, LL.M.
Vecākais jurists, zvērināta advokāta palīgs
arrow_down arrow_down Pāvels Tjuševs

Pāvels Tjuševs ir vecākais jurists, kurš guvis plašu pieredzi komerctiesībās, apvienošanas un iegādes darījumos, kā arī tiesvedībā. Pāvels regulāri pārstāv klientus starptautiskos darījumos, šķīrējtiesās un palīdz risināt vispārējo komerctiesību jautājumus.

Pāvelam ir arī daudzpusīga sporta tiesību pieredze, konsultējot jautājumos, kas saistīti ar sportistu un cita personāla profesionālajiem līgumiem, spēlētāju pārvešanas līgumiem. Viņš ir pārstāvējis klientus strīdu risināšanā starptautiskajās sporta federācijās, tai skaitā FIFA, kā arī Sporta arbitrāžas tiesā (CAS), Spēlētāju statusa komitejā, UEFA apelācijas institūcijā.

 

PROFESIONĀLĀ PIEREDZE

Kopš 2013

 

ZAB BDO LAW

2012-2013 Zvērinātu advokātu birojs MAQS Law Firm, jurists
2011-2012 Advokātu birojs LÉVY KAUFMANN-KOHLER (Šveice), praktikants
2007-2010 Zvērinātu advokātu birojs Eversheds Bitāns, jurists

IZGLĪTĪBA

2010-2011

 

Starptautiskais sporta studiju centrs (Šveice), FIFA Starptautiskais maģistra grāds sporta menedžmentā, tiesībās un humanitārajās zinātnēs

2009 Anglijas un Velsas juridiskā koledža, starptautiskais prakses diploms komerctiesībās
2006-2007 Rīgas Juridiskā augstskola, maģistra grāds Eiropas un starptautiskajās tiesībās (LL.M.)
DALĪBA ORGANIZĀCIJĀS Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija
VALODU PRASME

Latviešu
Krievu
Angļu
Franču

Līva Aleksejeva, LL.M.
Vecākā juriste
arrow_down arrow_down Līva Aleksejeva

Līvai ir ievērojama pieredze komerctiesībās un korporatīvajās tiesībās, kā arī M&A darījumos. Viņai ir plašas zināšanas un pieredze dažādos datu aizsardzības jautājumos, un viņa ir sniegusi klientiem dažādas konsultācijas attiecībā uz datu aizsardzību, piemērojamajām prasībām un normatīvo aktu interpretāciju.

Kopš 2013.gada Līva ir Datu valsts inspekcijas sertificēta personas datu aizsardzības speciāliste, kas ļauj sniegt pilna servisa datu aizsardzības pakalpojumus.

 

PROFESIONĀLĀ PIEREDZE

Kopš 2016

 

ZAB BDO LAW

2016 Zvērinātu advokātu birojs Kronbergs & Čukste, juriste
2013-2015 SIA „Baibas Strupišas juridiskais birojs”, juriste
2012-2013 SIA „MS Konsultanti”, jaunākā juriste

IZGLĪTĪBA

2012-2014

 

Latvijas Universitāte, maģistra grāds tiesību zinātnē (LL.M.)

2009-2012 Latvijas Universitāte, bakalaura grāds tiesību zinātnē
VALODU PRASME

Latviešu
Krievu
Angļu

Kaspars Freimanis, LL.M.
Vecākais jurists
arrow_down arrow_down Kaspars Freimanis

Kaspars Freimanis specializējas galvenokārt korporatīvo un komerctiesību jautājumos, konsultējot klientus par uzņēmuma veidošanu, likvidāciju, reorganizāciju, filiāļu, pārstāvniecību un apvienību saistītajiem jautājumiem, kā arī nodarbojas ar korporatīvās pārvaldības lietām.

 

PROFESIONĀLĀ PIEREDZE

Kopš 2010

 

ZAB BDO LAW

2007-2008 VAS Privatizācija aģentūra, Zemes privatizācijas dienesta vecākais juriskonsults
2006-2007 Latvijas Republikas Organizētās Noziedzības un citu nozaru specializētā prokuratūra, prokurora palīgs

IZGLĪTĪBA

Kopš 2013

 

Rīgas Juridiskā augstskola, profesionālā maģistra grāda studijas

2008-2010 Amsterdamas Universitāte, maģistra grāds Eiropas privāttiesībās (LL.M)
2007 Briseles Katoļu Universitāte, Eiropas tiesību teorijas akadēmija, Tiesību teorijas kursi
2004-2007 Latvijas Universitāte, bakalaura grāds tiesību zinātnē
VALODU PRASME

Latviešu
Krievu
Angļu

Andis Kārkliņš,
Vecākais jurists
arrow_down arrow_down Andis Kārkliņš

Andis Kārkliņš specializējas konkurences tiesībās un aizliegto vienošanās lietās.

Vērtīga pieredze gūta, iepriekš strādājot Konkurences padomē, izmeklējot konkurences tiesību pārkāpumu lietas un pārstāvot iestādi tiesā par konkurences tiesību pārkāpumiem. Aizliegto vienošanās lietās praktiskā pieredze gūta, piedaloties vairākās pārbaudēs kopā ar Eiropas Komisiju.

PROFESIONĀLĀ PIEREDZE

Kopš 2013

 

ZAB BDO LAW

2011-2013 LR Konkurences padome, vecākais juriskonsults
2010-2011 LR Konkurences padome, eksperts
2007-2009 Medicīnas profesionālās izglītības centrs, juriskonsults

IZGLĪTĪBA

Kopš 2014

 

King’s College London, maģistratūra studijas ES tiesībās

2003-2007 Biznesa augstskola Turība, profesionālais bakalaura grāds tiesību zinātnē
VALODU PRASME

Latviešu
Krievu
Angļu

Artūrs Surmovičs,
Vecākais jurists
arrow_down arrow_down Artūrs Surmovičs

Artūrs Surmovičs specializējas galvenokārt komerctiesību, civiltiesību, administratīvo tiesību jautājumos. Sniedzot konsultācijas saistībā kapitālsabiedrību iegādi un pārdošanu, reorganizāciju, likvidāciju un dalībnieku juridisko attiecību strukturēšanu, kā arī saistībā ar publisko iepirkumu jautājumiem, konsultējot gan pasūtītājus, gan piegādātājus.

PROFESIONĀLĀ PIEREDZE

Kopš 2015

 

ZAB BDO LAW

2014-2015 Zvērinātu advokātu birojs MPKV, jurists
2010 - 2014 Zvērinātu advokātu birojs BDO LAW, jurists
2008 – 2010 AS “Baltijas Izaugsmes Grupa” (šobrīd  AS “BIGBANK”,  jurista palīgs

IZGLĪTĪBA

2006-2009

 

Latvijas Universitāte Juridiskā fakultāte, Bakalaura grāds tiesību zinātnē

VALODU PRASME

Latviešu
Krievu
Angļu

Justīne Tomsone,
Juriste
arrow_down arrow_down Justīne Tomsone

Justīne specializējas tiesvedībās, darba tiesību un saistību tiesību jomā, kā arī publiskajos iepirkumos. Strādājot tiesvedību departamentā, viņa pārstāv klientus tiesas sēdēs, gatavo juridiskus dokumentus, kas nepieciešami civiltiesisku strīdu risināšanai, kā arī ir piedalījusies vairākos sarežģītos publisko iepirkumu projektos, konsultējot gan vietējos, gan ārvalstu investorus. 

PROFESIONĀLĀ PIEREDZE

Kopš 2012

 

ZAB BDO LAW

2010-2011 Administratīvā rajona tiesa, tiesas sēžu sekretāre

IZGLĪTĪBA

Kopš 2012

 

Latvijas Universitāte, profesionālā maģistra grāda studijas (Tiesību zinātne)

2009-2012

Latvijas Universitāte, bakalaura grāds tiesību zinātnē
VALODU PRASME

Latviešu
Lietuviešu
Krievu
Angļu

Rolands Žīgurs, LL.M.
Jaunākais jurists
arrow_down arrow_down Rolands Žīgurs

Rolands Žīgurs specializējas intelektuālā īpašuma jautājumos, kas ietver tādas jomas, kā preču zīmes, autortiesības, dizaini un licencēšana. 

Rolands ir guvis plašas zināšanas un pieredzi mediju un izklaides tiesību jomā, studējot Dienvidkalifornijas Universitātē. Apgūstot tādus kursus, kā Interneta tiesības, Mākslas tiesības un Izklaides tiesības, papildus maģistra grādam Rolands ir ieguvis arī „Media & Entertainment Law” sertifikātu Dienvidkalifornijas Universitātē, kas apliecina viņa kompetenci jomās, kas cieši saistītas ar modernajām tehnoloģijām un digitālās vides attīstību. 

Ieguvis pirmo vietu Rīgas Juridiskās augstkolas rīkotajā Konstitucionālo tiesību tiesas procesa izspēlē, kā arī saņēmis apbalvojumu par labāko individuālo uzstāšanos. Strādājot tiesvedību departamentā, Rolands gatavo dažāda rakstura juridiskos dokumentus, kas nepieciešami civiltiesisko strīdu risināšanā.

 

PROFESIONĀLĀ PIEREDZE

Kopš 2013

 

ZAB BDO LAW

2012 ZAV Borenius, praktikants

IZGLĪTĪBA

2014-2015

 

2014-2015 Dienvidkalifornijas Universitāte, Mediju un izklaides tiesības, LL.M.

2011-2014 Rīgas Juridiskā augstskola, bakalaura grāds tiesību zinātnē
VALODU PRASME

Latviešu
Krievu
Angļu

 

Toms Bordāns, LL.M.
Jurists
arrow_down arrow_down Toms Bordāns

Toms Bordāns veic klientu pārstāvību civillietās. Specializējies komercstrīdu risināšanā, nodrošinot kavēto saistību izpildi, parādu un zaudējumu piedziņu. Guvis pieredzi arī darba strīdos. Krāpšanas gadījumos Toms nodrošina cietušo komercsabiedrību un fizisko personu pārstāvību kriminālprocesā, gan izmeklēšanas laikā, gan lietu izskatot tiesā, t.sk. piesakot zaudējumu kompensācijas un pārsūdzot klientiem nelabvēlīgus procesuālos lēmumus.

Toms komercstrīdu risināšanā gūto pieredzi izmanto, sastādot pārdomātus sadarbības un pakalpojumu līgumus, kā arī darba līgumus, kas klientam sniedz drošības sajūtu darījumu attiecībās. Toms arī konsultē līgumu slēgšanas gaitā, palīdzot izvēlēties juridiski piemērotāko sadarbības modeli.

 

PROFESIONĀLĀ PIEREDZE

Kopš 2013

 

ZAB BDO LAW

IZGLĪTĪBA

2014-2016 

 

Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte, maģistra grāds tiesību zinātnē (LL.M.)

2011-2014  Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte, bakalaura grāds tiesību zinātnē
VALODU PRASME

Latviešu
Angļu

Kristiāna Viļuma,
Jaunākā juriste
arrow_down arrow_down Kristiāna Viļuma

Kristiāna specializējas tiesvedībās – administratīvo, civiltiesību un konstitucionālo tiesību jautājumos. Administratīvajā tiesvedībā ir gūta pieredze, pārstāvot klientus gan strīdos ar Valsts ieņēmumu dienestu, gan lietās par vides tiesību jautājumiem. 

Kristiānai ir pieredze arī konstitucionālajā tiesvedībā, palīdzot sagatavot konstitucionālās sūdzības klientu interešu pārstāvībai, izmantojot iegūtās zināšanas un pieredzi, ko guvusi prakses laikā Satversmes tiesā. Līdztekus tiesvedībām, Kristiāna spēj sniegt juridiskos risinājumus tādos komerctiesību jautājumos kā uzņēmumu veidošana un izmaiņu veikšanu korporatīvajos dokumentos.

 

PROFESIONĀLĀ PIEREDZE

Kopš 2014

 

ZAB BDO LAW

2012-2013 Grāmatvedības uzņēmuma SIA “LEINONEN”, juriste

2012, 2013 Zvērinātu advokātu birojs Eversheds Bitāns, prakse

IZGLĪTĪBA

Kopš 2015

 

Latvijas Universitāte, profesionālā maģistra grāda studijas (Tiesību zinātne)

2011-2015

Latvijas Universitāte, bakalaura grāds tiesību zinātnē
VALODU PRASME

Latviešu
Krievu
Angļu
Vācu

Laura Marija Randere,
Jurista palīdze
arrow_down arrow_down Laura Marija Randere

 

PROFESIONĀLĀ PIEREDZE

Kopš 2016

 

ZAB BDO LAW

2015-2016

Rīgas Juridiskās augstskolas Studentu Asociācijas biznesa komitejas priekšsēdētāja un valdes locekle

IZGLĪTĪBA

Kopš 2014

 

Rīgas Juridiskā augstskola, bakalaura grāda studijas

2016 Deusto Universitāte (Spānija), Erasmus studijas
VALODU PRASME

Latviešu
Angļu
Krievu

Inta Poča,
Mārketinga speciāliste
arrow_down arrow_down Inta Poča

 

PROFESIONĀLĀ PIEREDZE

Kopš 2016

 

ZAB BDO LAW, mārketinga speciāliste

2011-2015 ZAB LAWIN, mārketinga speciāliste
2010-2011 DEAC SIA, sabiedrisko attiecību speciāliste
2007-2009 Sabiedrisko attiecību aģentūra "A.W.Olsen & Partners", sabiedrisko attiecību projektu vadītāja
2005-2007 Sabiedrisko attiecību aģentūra "RKT Publicitāte", projektu vadītāja asistente

IZGLĪTĪBA

2008-2010

 

Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola, maģistra grāda studijas

2002-2006 Rīgas Stradiņa Universitāte, bakalaura komunikācijas zinātnē
VALODU PRASME

Latviešu
Krievu
Angļu
SpāņuLiena Dumarane,
Personāla un administrācijas vadītāja
arrow_down arrow_down Liena Dumarane

PROFESIONĀLĀ PIEREDZE

Kopš 2011

 

ZAB BDO LAW, personāla vadītāja

2010-2011 SIA Strim Ceļu būve, administratīvā direktore
2008-2009 AS IBS Prudentia, administratīvā direktore
2004-2008 SIA Remus, kancelejas vadītāja, sabiedrisko attiecību speciāliste

IZGLĪTĪBA

2015-2016

 

Rīgas starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola, maģistra grāds vadībzinātnē

2006-2010 

Biznesa augstskola Turība, bakalaura grāds sabiedrības vadībā
VALODU PRASME

Latviešu
Krievu
Angļu

Pastāstiet mums par savu biznesu

un mēs pastāstīsim par jūsu iespējamajām uzvarām. 

Piesaki tikšanos