Piedāvāt risinājumu

Bezgalīgas tikšanās, birokrātija un strādāšana procesa pēc - tās ir lietas,

pret kurām mēs cīnāmies, tā vietā fokusējoties uz savu klientu biznesa rādītājiem un ātru rezultātu. 

Piedāvāt risinājumu

Bezgalīgas tikšanās, birokrātija un strādāšana procesa pēc - tās ir lietas,

pret kurām mēs cīnāmies, tā vietā fokusējoties uz savu klientu biznesa rādītājiem un ātru rezultātu. 
Tiesvedība un šķīrējtiesas process

Tiesvedība un šķīrējtiesas process

Strīdu risināšana tiesvedības ceļā ne vienmēr ir efektīvākais risinājums, un mēs darām visu iespējamo, lai atrisinātu strīdus ārpus tiesas ar mērķi saglābāt mūsu klientam vissvarīgākos resursus: laiku un naudu.

Tomēr ne vienmēr ir iespējams panākt saprātīgu izlīgumu un izvairīties no tiesvedības. Un, kad lieta nonāk līdz tiesvedībai, mēs esam gatavi piedāvāt mūsu klientiem augstākās kvalitātes juridiskos pakalpojumus, pārstāvot klientu intereses strīdu risināšanas procesā, kā arī veicot šķīrējtiesnešu funkcijas. Mūsu tiesvedības juristu komandai ir ievērojama pieredze risinot vietējos komerctiesību un starptautiskos strīdus gan valsts tiesās, gan šķīrējtiesās, kā arī citās strīdu risināšanas iestādēs.

Eksperti
Vita Liberte      Gvido Zemrībo      Kaspars Freimanis      Toms Bordāns      Rolands Žīgurs


Nodokļi un finanšu tiesības

Nodokļi un finanšu tiesības

Mēs izprotam nodokļu jautājuma būtisko lomu biznesa lēmumu pieņemšanas procesā. Tā kā nodokļu tiesību aspekti pastāv visās biznesa jomās, tad nodokļu tiesību prakse ir cieši saistīta ar visām citām biroja prakses jomām. Tas ļauj mums piedāvāt efektīvus risinājumus, tieši ņemot vērā nodokļu aspektu, tajā pašā laikā respektējot mūsu klientu biznesa mērķus un ievērojot normatīvo aktu prasības.

Mūsu darbs ir saistīts ne tikai ar vietējo nodokļu sistēmu, bet arī ar ārvalstu nodokļu tiesību jautājumiem galvenokārt Baltijā, Ziemeļvalstīs un Krievijā/NVS, piesaistot mūsu sadarbības partneru palīdzību šajos reģionos. Līdz ar nodokļu jautājumu risināšanu darījumu kontekstā mūsu nodokļu tiesību prakse ietver arī tiesvedības, kas ir svarīga mūsu nodokļu tiesību komandas darba sastāvdaļa.

Biroja nodokļu un finanšu tiesību prakse nemitīgi attīstās. Mūsu juristi ir palīdzējuši kredītņēmējiem un aizdevējiem restrukturizēt viņu saistības un darījumus, kredītiestādēm sindicēto aizdevumu dokumentācijas sagatavošanā, snieguši konsultācijas par regulējumu un tā piemērošanu.

AML un SANKCIJAS

Mūsu speciālisti konsultē klientus, tai skaitā arī finanšu pakalpojumu sniedzējus, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas prasību izpildē, kā arī sankciju jautājumos, ieskaitot Amerikas Savienoto Valstu sankciju un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas regulējumā.

Mēs piedāvājam izstrādāt NILLTF risku un sankciju riska novērtējumu, kā arī izveidot iekšējās kontroles sistēmu NILLTF un sankciju risku pārvaldīšanas jomā, izstrādājot atbilstošas politikas un procedūras.

Eksperti
Vita Liberte      Jānis Zelmenis      Artūrs Surmovičs


Komerctiesības un M&A

Komerctiesības un M&A

Mēs konsultējam klientus visos komerctiesību jautājumos tajā skaitā sabiedrību dibināšanas jautājumos un jautājumos, kas saistīti ar uzņēmumu attīstības un ikdienas darbības juridiskajiem aspektiem. Mēs nodrošinām visaptverošus un inovatīvus risinājumus uzņēmumu iegādes un apvienošanās (M&A) darījumos, piesaistot citu prakses jomu kolēģus un izmantojot viņu zināšanas, piemēram, ES un konkurences tiesībās, intelektuālā īpašuma, darba un nodokļu tiesībās.

Mums ir arī plaša pieredze sabiedrību pārvaldes jautājumos, tajā skaitā arī par valdes locekļu atbildību. Mēs konsultējam publiskos un privātos uzņēmumus, kapitāla investīciju uzņēmumus, investīciju bankas un fondus, sabiedrību valdes, speciālās komitejas un citus klientus sarežģītos darījumos.

Klienti paļaujas, ka mēs sniegsim palīdzību katrā M&A darījuma aspektā. Mēs izprotam mūsu klientu biznesa vajadzības, un mums ir pieredze, industrijas zināšanas un pieejami resursi, lai sniegtu klientiem katram darījumam pielāgotus risinājumus.

Eksperti
Vita Liberte      Jānis Zelmenis      Artūrs Surmovičs      Rolands Žīgurs      Pāvels Jašniks


Konkurences tiesības

Konkurences tiesības

Mūsu birojam ir ievērojama pieredze konkurences tiesībās un ES tiesībās, kā arī valsts atbalsta jautājumos Baltijā. 

Klienti vēršas pie mums pēc konsultācijām tādos jautājumos kā līgumu izskatīšana, palīdzība konkurences tiesību ievērošanas nodrošināšanā, klienta personāla apmācība konkurences tiesību ievērošanas jautājumos, palīdzība konkurences tiesību uzraudzības institūciju veikto izmeklēšanas darbību jeb tā saucamo „rītausmas reidu” (angliski – dawn raid) laikā, apvienošanās ziņojumu iesniegšanā konkurences tiesību uzraudzības institūcijām, kā arī pārstāvība konkurences tiesību uzraudzības institūciju lēmumu pārsūdzības lietās.

Starp mūsu klientiem šajā prakses jomā ir lielākie uzņēmumi no šādām industrijām: pārtikas produktu un patērētāju preču mazumtirdzniecība, telekomunikācijas, būvniecība, transports un finanšu pakalpojumi.

Eksperti
Vita Liberte


Nekustamais īpašums un būvniecība

Nekustamais īpašums un būvniecība

Mūsu juristi konsultē dažādus nekustamā īpašuma tirgus dalībniekus dažādos ar viņu darbību saistītajos jautājumos: institucionālie investori, attīstītāji, nekustamo īpašumu grupas, publiskās nekustamo īpašumu investīciju kompānijas, nekustamo īpašumu investīciju partnersabiedrības un privātpersonas. 

Mūsu būvniecības prakses komandai ir kompetence tādās jomās un jautājumos kā inženierzinātne, dizaina darbi, būvniecības plānošana, garantijas prasījumi un infrastruktūras projekti. Īpašuma attīstīšanas jomā mūsu birojam ir pieredze palīdzot klientiem īstenot tirdzniecības centru, dzīvojamo zonu, loģistikas centru, biroju ēku u.c. projektus.

Mūsu juristiem ir arī ievērojama pieredze būvniecības tiesvedībās. Mūsu teicamā izpratne par būvniecības industriju, praktiskā pieredze un spēcīgās akadēmiskās zināšanas ļauj mūsu klientiem būt pārliecinātiem, ka viņu intereses tiks aizsargātas vislabākajā veidā.

Eksperti
Jānis Zelmenis      Kaspars Freimanis


Darba tiesības

Darba tiesības

Darba tiesību jautājumi ir vieni no sarežģītākajiem un svarīgākajiem jautājumiem, ar kuriem saskaras sabiedrības (darba devēji), jo šie jautājumi var būtiski ietekmēt uzņēmuma produktivitāti un darba vietas kultūru. 

Mūsu juristi meklē pragmatiskus un praktiskus risinājumus ikvienā situācijā. Mūsu darba tiesību komanda konsultē klientus par individuālajiem un kolektīvajiem darba tiesību jautājumiem uzņēmumu apvienošanas un iegādes darījumu kontekstā, sabiedrības vadītāju atlīdzības jautājumiem, pakalpojumu līgumiem un saistītajiem dokumentiem, arī konfidencialitātes jautājumiem un citām ierobežojošām vienošanām.

Eksperti
Jānis Zelmenis      Pāvels Jašniks


Enerģētika un dabas resursi

Enerģētika un dabas resursi

Mēs piedāvājam klientiem visaptverošu juridisko pakalpojumu klāstu, sniedzot konsultācijas par dažādiem tiesību jautājumiem, kas attiecas uz projektu strukturēšanu un attīstību, finansēšanu, valstisko regulējumu, būvniecību un dažādiem līgumu jautājumiem, apvienošanās un iegādes darījumiem, kā arī par ar VPP jautājumiem. 

Mēs piedāvājam inovatīvus risinājumus, kas palīdz klientiem finansēt un attīstīt projektus, kā arī sniedzam konsultācijas par normatīvā regulējuma izmaiņām un attīstību, kas var būtiski ietekmēt projekta realizāciju. Mūsu klientu vidū ir valsts institūcijas, privātie un publiskie uzņēmumi.

Eksperti
Jānis Zelmenis


US Desk:  ASV juridiskā atbalsta dienests

US Desk: ASV juridiskā atbalsta dienests

ASV likumi, ieskaitot Savienoto Valstu starptautiskās ekonomiskās sankcijas un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas (AML) regulējumu, atstāj arvien lielāku ietekmi uz ārvalstu jurisdikcijām, tai skaitā arī uz Latviju un Baltijas reģionu kopumā. Finanšu institūcijas, korporācijas, publiskas, kā arī privātas personas meklē atbalstu atbilstības nodrošināšanai ar dažādiem Savienoto Valstu likumiem, kuri ir piemērojami arī ārpus ASV, piemēram, Savienoto Valstu Ārzemju Korupcijas Apkarošanas akts (FCPA), ASV Patriot akta 311. punkts, federālais Reketa un Kriminālu Organizāciju Apkarošanas akts (RICO), kā arī citi normatīvie akti, kas var ietekmēt personas ārpus ASV robežām.

Baltijas reģionā strādājošie uzņēmumi arvien vairāk izvērš savu darbību Savienoto Valstu tirgū, veic uzņēmējdarbību ar Amerikas, kā arī veic darījumus bankās un finanšu institūcijās. Latvijas un Eiropas organizācijas arī aizsargā savas tiesības un intereses caur Savienoto Valstu tiesām iekšzemes civillietās un krimināllietās, pamatojoties uz Amerikas Savienoto Valstu kodeksa 1782. punktu, kā arī pagaidu apturēšanas un iesaldēšanas rīkojumiem.

Mēs konsultējam Latvijas un Eiropas uzņēmumus un personas uzņēmējdarbības jautājumos Savienotajās Valstīs ar ASV partneriem un ieinteresētajām pusēm, kā arī sniedzam atbalstu darbībā ar ASV bankām un finanšu institūcijām. Mēs arī nodrošinām Latvijas klientiem juridisko palīdzību strīdu risināšanā un tiesvedības procesos, kuriem piemērojami Savienoto Valstu federālie un štatu likumi, kā arī dodam padomus saistībā ar atbilstību ASV normatīvajiem aktiem un to ietekmi uz latviešu uzņēmumiem un privātpersonām.

 

Kontaktpersonas:

Vita Liberte – Tiesvedība un strīdu risināšana, komerctiesības un nodokļu jautājumi

Rolands Žīgurs – Intelektuālā īpašuma tiesības

Eksperti
Vita Liberte      Rolands ŽīgursPastāstiet mums par savu biznesu

un mēs pastāstīsim par jūsu iespējamajām uzvarām. 

Piesaki tikšanos