Par mums

Par mums


BDO LAW ir neatkarīgs zvērinātu advokātu birojs, kas strādā kopā ar BDO - vienu no pasaulē lielākajiem audita, nodokļu un finanšu konsultāciju uzņēmumu tīkliem, kas apvieno vairāk nekā 1500 birojus 162 valstīs.

BDO LAW ir daļa no daudznozaru organizācijas, un šis apstāklis ļauj piedāvāt kompleksus multidisciplinārus risinājumus klienta biznesa vajadzībām ciešā sadarbībā ar audita, nodokļu un finanšu konsultāciju ekspertiem. Sadarbība vienotā BDO tīkla ietvaros sniedz mums globālu skatījumu par biznesa procesiem daudz plašākā perspektīvā, kā arī ļauj mūsu klientiem saņemt nepieciešamo juridisko atbalstu

Uzziniet vairāk

bdo.lv
Sociālā atbildība

BDO Law par savu pienākumu uzskata sabiedrības labklājības veicināšanu un apkārtējās vides uzlabošanu, tāpēc korporatīvā sociālā atbildība ir būtiska biroja stratēģijas un kultūras sastāvdaļa.

Grāmata „Darba likums ar komentāriem”

BDO Law juristi jau vairākus gadus pēc kārtas gatavo grāmatu "Darba likums ar komentāriem". Darba likuma komentāri ir balstīti uz Latvijas un ES tiesu praksi, kā arī tajos ir atrodami dažādi praktiskie piemēri. Tā ir noderīgs palīgs ikdienas darbā gan darba devējiem, gan darbiniekiem, gan arī praktizējošiem juristiem. BDO Law dāvinājis grāmatu Banku augstskolai, Juridiskajai augstskolai, Latvijas Universitātei, Jēkabpils Agrobiznesa koledžai.

LU Juridiskās prakses un palīdzības centrs

BDO Law advokāti konsultē Latvijas Universitātes Juridiskās prakses un palīdzības centra studentus, kuri sniedz bezmaksas juridisko palīdzību maznodrošinātām personām. Juridiskās prakses un palīdzības centrs tika izveidots 1999. gadā, kad juridiskās palīdzības sniegšana tika iekļauta studiju programmā. Centra galvenais uzdevums ir dot iespēju studentiem jau studiju laikā praktizēt, sniedzot bezmaksas juridisko palīdzību maznodrošinātām personām pieredzējušu advokātu uzraudzībā.

Biedrība „Sabiedrība par atklātību – Delna”

BDO Law sniedza bezmaksas juridisko palīdzību efektīvākai sabiedrības interešu aizstāvībai Latvijas Nacionālās bibliotēkas celtniecības projekta īstenošanas tiesiskajos pārkāpumos. “Sabiedrība par atklātību – Delna” ir sabiedriskā labuma biedrība, kuras darbības mērķis ir veicināt demokrātiskas sabiedrības veidošanos, sekmējot informācijas atklātību un korupcijas novēršanu.

Atbalsts Latvijas jaunajiem tenisa spēlētājiem

BDO LAW sniedza atbalstu Latvijas Tenisa savienībai, lai tā varētu sekmēt perspektīvo jauno tenisistu sportisko izaugsmi un attīstību.

Grāmata „Latviešu lugu rādītājs”

BDO Law atbalstīja Viktora Hausmaņa grāmatas „Latviešu lugu rādītājs” izdošana. Tajā ietvertas latviešu lugas, kas izrādītas vai publicētas laika posmā no 1804. līdz 2011. gadam. Grāmata izdota Latvijas Zinātnes padomes pētījumu projekta "Humanitāro zinātņu virtuālā enciklopēdija: personālijas, avoti, termini" ietvaros. Izdevējs ir Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts.