• Atpakaļ
  • BDO Law veiksmīgi konsultēja Loylogic restrukturizācijas darījumā

    Autors: Vita Liberte - 14.12.2015

    BDO Law veiksmīgi konsultēja Loylogic AG par sabiedrības Latvijas filiāles restrukturizāciju. Rezultātā vairāki Latvijas filiāles departamenti tika likvidēti un līgumi ar to darbiniekiem tika izbeigti.


    BDO Law pārstāvēja sabiedrību visā restrukturizācijas procesā. Tā rezultātā klients optimizēja izmaksas, un veiksmīgi izvairījās no potenciāliem darba strīdiem ar iepriekšējiem darbiniekiem.