• Atpakaļ
  • DB: Vai tiesas lēmums mainīs aizliegto vienošanos izskatīšanu turpmāk?

    Autors: Andis Kārkliņš - 14.06.2017

    Konkurences padome (KP) ik gadu informē par saviem sasniegumiem konkurences pārkāpumu apkarošanā, un dati tik tiešām ir vareni. «No pārskata periodā pārsūdzētajiem lēmumiem vairāk nekā 98% gadījumu tiesvedība izbeigta, atstājot spēkā KP lēmumu.» «No 2012. līdz 2016. gadam KP pieņēma 19 lēmumus par pārkāpuma konstatēšanu un soda uzlikšanu lietās, kuras bija ierosinātas saskaņā ar aizdomām par Konkurences likuma 11. pantā noteiktajiem karteļa vienošanās pārkāpumiem publiskajos iepirkumos.» «Ar KP lēmumiem no 2012. līdz 2016. gadam par attiecīgo Konkurences likuma pārkāpuma veidu kopumā tika piemēroti naudas sodi 10 694 494,04 EUR apmērā» (izmantoti dati no KP mājas lapas).


    Savukārt mēs kā juristi no klienta pozīcijām redzam, ka ne vienmēr vainojama ir uzņēmēju apzināta ļaunprātīga rīcība. Bieži vien tās ir nezināšanas sekas gan par savām darbībām, gan arī tiesībām. Tāpēc uzskatām, ka 2017. gada 30. maija Rīgas Administratīvās apgabaltiesas lēmums biedrības Auto asociācija lietā savā ziņā ir precedents, jo konkrētajā lietā sniegtās atziņas varētu būtiski ietekmēt KP darbības nākotnē, izvērtējot pārkāpumus un iegūstot pierādījumus arī citās konkurences lietās. Par lietas būtību. KP bija sodījusi asociāciju par it kā aizliegtu vienošanos, kas vērsta uz auto remontdarbu veicēju konkurences ierobežošanu, un piemērojusi naudas sodu 4% apmērā no tās iepriekšējā gada apgrozījuma. Rīgas Administratīvā apgabaltiesa pieņēma asociācijai labvēlīgu lēmumu trīs gadus ilgušajā lietā un savā lēmumā norādīja uz būtiskām nepilnībām KP darbībās, kā arī atcēla KP lēmumu pilnā apmērā. Viena no būtiskākajām atziņām, ko tiesa savā lēmumā norādījusi, ka, vērtējot aizliegtās vienošanās, vienošanās pēc savas būtības var ietekmēt konkurences apstākļus noteiktā tirgū. Taču, lai par to pārliecinātos, KP ir nepieciešams noskaidrot tirgu raksturojošos tiesiskos un ekonomiskos datus, lai spētu pierādīt, ka darbībām, lēmumiem ir būtiska ietekme uz konkurenci tirgū. Šāda tiesas norāde ir būtiska, jo tā skaidri pasaka, ka KP ir jāpamato

    izteiktie apgalvojumi ne tikai ar savu viedokli, bet gan ar datiem, skaitļiem un citiem pierādījumiem. Vienlaikus, lai KP varētu pamatot pārkāpumu, nepietiek vien ar iestādes viedokli, KP nepieciešams objektīvs tirgus apstākļu ekonomisks un tiesisks novērtējums, lai tiesa varētu pārliecināties par KP izdarīto secinājumu pamatotību. KP nevar aprobežoties tikai ar pierādījumu - šajā gadījumā ar asociācijas protokolu atreferējumu, kas iegūti, veicot «kratīšanu», bet jābūt ziņām par ietekmētā tirgus saimnieciski tiesisko kontekstu. Papildus tiesa norāda, ka pārkāpuma pierādīšanas pienākums ir KP - iestādei ir jāspēj sniegt pierādījumi, lai pārliecināti pierādītu pārkāpumu veidojošo apstākļu esamību. Otra būtiska tiesas atziņa attiecas uz asociācijas darbības principiem, kur tiesa noteikusi, ka asociācija ir tiesīga aizstāvēt nozares uzņēmumu tiesības un intereses, tostarp ekonomiskās intereses, un šo interešu aizsardzība nerada aizliegto vienošanās pārkāpumu, ja vien Asociācijas darbības acīmredzami nesatur mērķi ierobežot konkurenci. Konkrētajā gadījumā tiesa konstatējusi, ka nav pierādījumu, ka Auto asociācijas biedri savā starpā būtu apsprieduši kāda atsevišķa biedra individualizētus komercdarbības aspektus vai biedru sensitīvu komercinformāciju, vai ari «klasiskus» karteļa jautājumus par cenām vai tirgus sadali. Tiesa atzinusi, ka KP nav pierādījusi, ka asociācijas darbības ir karteļa vienošanās pēc mērķa. Šī tiesas atziņa pasaka, ka ne vienmēr asociācijas uzskatāmas par karteļu perēkļiem, drīzāk par atbalstu uzņēmumiem kopīgiem spēkiem aizstāvēt savas intereses konkrētajā nozarē, paužot nostāju par aktuālajiem jautājumiem, protams, paturot prātā galveno konkurences tiesību mērķi - saglabāt un attīstīt brīvu, godīgu un vienlīdzīgu konkurenci visās nozarēs. Lai gan lēmums ir pārsūdzams Augstākajā tiesā mēneša laikā no sprieduma sastādīšanas dienas, uzskatām, ka Rīgas Administratīvās apgabaltiesas lēmums satur būtiskas atziņas par KP darbībām, kā arī asociāciju darbības principiem pretēji KP skaidrojumiem. Tāpēc pieņemam, ka šis lēmums mainīs aizliegto vienošanos izskatīšanu turpmāk.