• Atpakaļ
  • Jauna tiesu prakse nodokļu lietās

    Autors: Vita Liberte - 03.01.2012

    BDO Law pārstāvēja EKOVALIS LATVIJA un tās dalībniekus vairākās lietās pret Valsts ieņēmumu dienestu sakarā ar nodokļu strīdiem.


    Valsts ieņēmumu dienests bija aprēķinājis ievērojamu summu kā nedeklarētos ienākumus, bet veiksmīgas juridiskās argumentācijas un klienta pārstāvības dēļ, VID lēmums tika atcelts. Šīs lietas rezultātā ir radušies jauni slēdzieni VID un tiesu praksē par labu nodokļu maksātājiem.