• Atpakaļ
  • Konkurences padome izbeigusi lietu par iespējamu nelikumīgu vienošanos starp uzņēmumiem Rīgas satiksme, Pilsētas līnijas un JCDecaux Latvija

    Autors: Andis Kārkliņš - 10.10.2017

    2017. gada oktobrī Konkurences padome izbeidza iespējamo pārkāpuma lietu, kura tika ierosināta 2015. gadā pēc SIA “Clear Channel Latvia” iesnieguma Konkurences padomei. Iesniegumā sniegtā informācija liecināja par iespējamu aizliegtu vienošanos starp SIA “Rīgas satiksme”, SIA “Pilsētas līnijas” un SIA “JCDecaux Latvija”, kas satur nekonkurēšanas un ekskluzīvas piegādes noteikumus. Konkurences padome, lai veiktu apstākļu noskaidrošanu un no uzņēmumiem iegūtu papildu informāciju, ierosināja pārbaudes lietu par iespējamo aizliegto vienošanos.


    Konkrētajā lietā ZAB “BDO Law” sagatavoja rakstveida apņemšanos, kurā SIA “Rīgas satiksme” un citi lietā iesaistītie uzņēmumi pauda gatavību mainīt konkrētos līguma punktus un turpmāk ievērot citus nosacījumus, tādējādi novēršot iespējamo pārkāpumu. Konkurences padome ZAB “BDO Law” iesniegtās apņemšanās akceptēja, jo tādējādi tiek novērsti iestādes identificētie konkurences ierobežojumi. Būtiski norādīt, ka apņemšanās risina konkurences problēmas, kas saistītas ar aizliegto vienošanos risku novēršanu.